Beleggen & sparen

Welk onderscheid kan er gemaakt worden tussen sparen en beleggen?

In een levensverzekering wordt een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, sparen of  beleggen. Anderzijds, producten met gegarandeerd rendement (tak 21) of gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23).

Het sparen met een levensverzekering

Dit is een product waarvan de premies op “regelmatige” tijdstippen betaald worden om zo een kapitaal op te bouwen. De premies worden belegd in activa met een vaste opbrengst (“tak 21”-producten) of in één of meerdere beleggingsfondsen (“tak 23”- producten).

Het beleggen met een levensverzekering

Dit is een product waarbij een “eenmalige” premie belegd wordt en eventuele latere bijstortingen zeker geen vooropgestelde planning volgen. De premie en eventuele latere bijstortingen worden belegd in activa met een vaste opbrengst (“tak 21”-producten) of in één of meerdere beleggingsfondsen (“tak 23”- producten).

Een “tak 21”- product

Dit is een levensverzekering met gegarandeerd kapitaal en rendement, waarbij de rendementsgarantie in het contract wordt gespecifieerd.

Een “tak 23”- product

Dit is een levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds en waarvoor de cliënt een keuze kan maken tussen verschillende risiconiveaus (Low, Medium , High). (of 1 t.e.m. 6)

Waarom zou je sparen via een polis?

Doordat je in het kader van een polis elke maand of elk jaar een bedrag opzij legt, kan je op midden tot lange termijn een mooi aanvullend kapitaal opbouwen. De opbrengst van de polis zal afhangen af van de samenstelling van jouw contract. Zo kan je de eigenaar zijn van een Tak-21 verzekering die met name een grote zekerheid biedt. Of je geef de voorkeur aan een Tak 23 polis ? Dan heb je een vooruitzicht op een betere opbrengst maar moet je ook de schommelingen erbij nemen. Elders kan je lezen dat daar heel veel variaties op bestaan. Ze toelichten tijdens een persoonlijk onderhoud is allicht de beste optie.
Misschien hebben we in het kader van jouw totaal plan, de keuze gemaakt om een mix van Tak 21 en Tak 23 samen te stellen. Beter bekend in de populaire pers als Tak-44.

Opgelet voor verschillen tussen polissen!

Alle polissen zomaar op één hoopje smijten, dat mag je zeker niet doen.
D’er zijn steeds meer spaarders die via maandelijkse inleg en het gebruik van een mix in Tak 44, hun kapitaal opbouwen. Anderen gebruiken een polis voor het beleggen van een éénmalige koopsom. (Erfenis of uitkering andere polis) Drees Life Services werkt met verschillende verzekeraars samen die van sparen en beleggen via Tak-21 en of 23 hun hoofdactiviteit hebben gemaakt.
De mix van de fiscale aspecten tesamen met de mogelijkheden om wereldwijd gespreid te sparen en te beleggen zijn onovertroffen. Bovendien stelt Drees Life Services vast dat de Belgische grootbanken lang niet zodanig uitgebreid gaan in hun keuzeaanbod als de verzekeringsmaatschappijen waarmee we samenwerkingen hebben opgezet.

Fiscale aspecten van het sparen via een polis

Als maar vaker worden Tak-21 & Tak-23 polissen als zuiver spaarvehikel ingezet. Het zijn veelal niet-fiscale contracten, de stortingen worden niet afgetrokken in jouw belastingaangifte. Daardoor is er ook geen enkele vorm van belasting verschuldigd mits een aantal regeltjes worden gerespecteerd.
Ook in een polis kan je de bedoeling hebben om op een kortere periode, vb. 8 tot 10 jaar, iets op te bouwen of om een grotere éénmalige premie iets meer beleggers dynamiek mee te geven dan een Tak-44 belegging.

Wie raden wij aan om te sparen via een polis?

  1. Van zodra iets plant op een termijn van meer dan acht tot tien jaar, waarvoor je nu al een behoorlijke som aan de kant wenst te leggen en daarna periodiek verder wilt opbouwen.
  2. Je overweegt om ons advies te volgen en een totaal plan samen te stellen om al jouw toekomstige financiële behoeften af te dekken. Dan zou zo’n spaar- of beleggingspolis wel eens een mix kunnen zijn van Tak21 met Tak-23. Let wel, we zullen jouw beleggersprofiel eerst in kaart brengen en een controle doen op de geschiktheid van zulk een mix in jouw ‘totale plan’. (zie ook website)
  3. Stel dat je een erfenis ontvangt of een groter bedrag in handen krijgt (op legale wijze) dan zal een gesprek met Drees Life Services zeker perspectief bieden en je helpen bij het organiseren van jouw financiële toekomst.
Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Laatste Nieuws

BLIJF IN HET NU

FAQ

Hoe kunnen wij u helpen?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn zijn wij momenteel enkel open op afspraak.
​​​​​​​
We staan via e-mail en telefoon steeds klaar om uw vragen te beantwoorden.